Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie

Mgr. Jiřina Melzer

"Každý potřebujeme někdy pomoc."


"Být dobrým člověkem neznamená být dobrý, ale být tím, kým jsme."

Tato psychologická ordinace poskytuje komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

Kdo jsem

Jsem zkušená psycholožka, psychoterapeutka zabývající se individuální, rodinnou a párovou terapií, rodinným a výchovným poradenstvím a prací s dětmi. Ve své práci vycházím ze vzdělání a dlouhodobé a neustálé odborné kvalifikace, kterou ve své práci považuji za nevyhnutelnou. Své profesionální zkušenosti rozvíjím dále ve skupinových a individuálních supervizích.

Vzdělání: Filosofická fakulta University Karlovy, jednooborová psychologie

Moje odborné kvalifikace a specializované vzdělávání v psychoterapii:
  • Kurz psychologické intervence - UK
  • Kurzy v rámci spec. průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví- Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha
  • Výcvik nonverbálních a pohybových technik u JitkyVodňanské
  • Studium na Pražské psychoterapeutické fakultě
  • Workshop párové terapie Ernesta Kniffa
  • Středisko komplexní terapie Liberec- Časová osa
  • Výcvikový kurz v analytické rodinné a párové terapii (IPPART)
  • Workshop párové terapie Daniela Willa
  • Systematický výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha)
  • Absolvovala jsem několik stáží a několik dalších kratších kurzů a seminářů

Od roku 2005 jsem působila v ambulanci psychologie na poliklinice v Malešicích. V letech 2001-2003 jsem působila na poliklinice v Nových Butovicích.

Menu

Kontakt